Provozní řád

Prosíme hosty, aby respektovali provozní řád.

Ubytovaní hosté nesmí ničit zařízení penzionu.
Žádáme hosty, aby nerušili noční klid po 22. hodině.
Pokud dojde k nějakému poškození, musí být neprodleně nahlášeno personálu na tel.číslo +420 721 840 415, kde mohou být také vyřizovány připomínky.
V objektu penzionu je zakázáno kouřit.
Psům a ostatním domácím zvířatům není vstup povolen.
Z bezpečnostních důvodů je terasa hostům nepřístupná.
Okna nesmí být používána k vyhazování nebo skladování jakýchkoli věcí.
Vstupní dveře zamykat vždy na jeden západ.
Zákaz manipulace s kotlem a termostatem.
Po použití mikrovlnné trouby, topinkovače nebo konvice vytáhněte prosím zástrčku ze zásuvky.
Pokoje jsou určeny pouze pro ubytované klienty, návštěvy jiných osob jsou zakázány!

 

Požární pokyny:

Na chodbě v podkroví je umístěn požární hlásič.
V případě poplašného signálu doprovázeného požární situací nebo výkřiky„Hoří!“ nebo „Fire!“ je nutné okamžitě opustit budovu hlavními dveřmi.
Na schodech a komunikačních prostorách není dovoleno ukládat jakékoli předměty.
Kola skladovat zásadně ve vyhrazeném prostoru.
Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vás!